Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa i warsztatowa dla pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów pracujących z Osobami Niepełnosprawnymi:
1. Szkolenie i warsztaty w zakresie seksualności Osób Niepełnosprawnych: zdrowie seksualne, poradnictwo rodzinne i partnerskie, rehabilitacja psychoseksualna.
2. Szkolenie i warsztaty w zakresie rehabilitacji psychospołecznej i zawodowej.
3. Szkolenie i warsztaty w zakresie integracji i reintegracji. 
4. Szkolenie i warsztaty w zakresie adaptacji emigrantów i radzenia sobie z uchodźcami.

  
Oferta szkoleniowa dla lekarzy, psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych – podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Pakiet podstawowy:
1. Trening interpersonalny – 5 dni po 5 godzin – razem 25 godzin treningowych. Minimalna grupa  10 osób, maksymalnie 12. 
Cena szkolenia 400 zł. Od osoby.
2. Podstawowe umiejętności pomagania - 30 godz. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 500 zł. od osoby.
3. Trening relaksacyjny – 15 godz. po 5 godzin dziennie. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 8.
Cena szkolenia 400 zł. od osoby.
4. Trening  krótkoterminowego rozwiązywania problemów – 30 godzi.  Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 500 zł. od osoby.
5. Interwencja w rodzinie: 30 godz. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 500 zł. od osoby.
6. Pierwsza pomoc psychologiczna –  podstawowe zasady i umiejętności reakcji na kryzysy i wydarzenia traumatyczne – 25 godz.
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
7. Zarządzanie krytycznymi wydarzeniami kryzysowymi w organizacjach i instytucjach -30 godz.
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.

Pakiet rozszerzony dla psychologów i psychiatrów:
1. Interwencja kryzysowa: 30 godz. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
2. Grupy Balinta: 30 godz. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
3. Tworzenie, monitorowanie i ewaluacja programów wsparcia psychospołecznego – 30 godz. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 800 zł. od osoby.
4. Prowadzenie  grup wsparcia - 30 godz. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
5. Poradnictwo psychologiczne Online: 150 godz., w tym 120 godz. Online. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 900 zł. od osoby.

Oferta dla każdego
Treningi psychologiczne dla każdego ( nie wymagające przygotowania psychologicznego):
Cele: rozwój osobisty, lepsze poznanie siebie wśród innych, wzrost samooceny, rozwój empatycznego rozumienia siebie i innych, rozwój strategii radzenia sobie z różnymi problemami, rozwój skutecznych umiejętności pomagania innym w trudnych momentach życiowych.
1. Komunikacja bez przemocy – język rozumienia siebie i innych – jak być szczęśliwszym nie raniąc siebie i innych – 25 godz.
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
2. Pierwsza pomoc psychologiczna –  podstawowe zasady i umiejętności reakcji na kryzysy i wydarzenia traumatyczne – 25 godz.
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
3. Radzenie sobie ze stresem- 15 godz.
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 10.
Cena szkolenia 400 zł. od osoby.
4. Trening relaksacyjny – 15 godz.
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 10.
Cena szkolenia 400 zł. od osoby.
5. Trening umiejętności interpersonalnych – (łącznie 25 godz.)
Minimalna grupa 10 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
6. Trening umiejętności wychowawczych – 30 godzin (10 spotkań po 3 godziny raz w tygodniu)
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 10.
Cena szkolenia 400 zł. od osoby.
7. Zarządzanie krytycznymi wydarzeniami kryzysowymi w organizacjach i instytucjach -30  godz.
Minimalna grupa 8 osób, maksymalna 10.
Cena szkolenia 400 zł. od osoby.
8. Monitorowanie i ewaluacja programów psychospołecznych – warsztat dla pracowników organizacji humanitarnych, pozarządowych, urzędów pracy, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom w potrzebie - 18 godz.
Minimalna grupa 8 osób, maksymalna 10.
Cena szkolenia 400 zł. od osoby.

Grupy wsparcia
Cel: wzrost akceptacji siebie i innych, podniesienie samooceny, wzrost ilości i jakości relacji z innymi
1. grupy wsparcia jednorodne:
_ dla osób porzuconych przez partnera;
_ dla osób uzależnionych;
_ dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi;
_ dla kobiet, które kochają innych bardziej niż siebie;
2. grupy wsparcia dla osób ze zróżnicowanymi problemami
Grupy mają charakter otwarty, tzn., że uczestnictwo w nich jest dobrowolne, ale zaleca się, by decyzja o opuszczeniu grupy nie była podejmowana wcześniej niż po trzech pełnych spotkaniach;(w szczególnych przypadkach mogą to być grupy zamknięte w zależności od potrzeb uczestników).

Cotygodniowe, 3-godzinne spotkania; czas trwania w zależności od potrzeb uczestników.
Minimalna grupa 5 osób, maksymalna 8.
Cena  400 zł. od osoby.