Oferta terapeutyczna

Konsultacja, poradnictwo i terapia w problemach:

Osobistych: trudności w relacjach z innymi i nawiązywania kontaktów społcznych, niska samoocena i samoakceptacja, nieśmiałość, przystosowanie, radzenie sobie ze stresem, fobie, traumatyczne doświadczenia życiowe itp.
Partnerskich, rodzinnych i małżeńskich: trudności w komunikacji z partnerem,  przemoc w związku, zdrada, niedopasowanie, rozwiązywanie konfliktów, mediacja rozwodowa itp.
Emocjonalnych: nadmierny stres i nie radzenie sobie z nim, fobia społeczna, zaburzenia nastroju, sytuacje kryzysowe itp.
Seksualnych: zaburzenia potrzeb seksualnych, zaburzenia orgazmu, problemy i zaburzenia tożsamości, orientacji i preferencji seksualnych, niska jakość życia seksualnego, inne trudności w funkcjonowaniu seksualnym itp.
Uzależnień: problemy z narkotykami i z alkoholem, uzależnienie od partnera, uzależnienia medialne od Internetu i pornografii.