Oferta terapeutyczna

Konsultacja, poradnictwo i terapia w problemach:

Osobistych: trudności w relacjach z innymi, niska samoocena i samoakceptacja, nieśmiałość, przystosowanie, radzenie sobie ze stresem itp.
Partnerskich, rodzinnych i małżeńskich: komunikacja, przemoc, zdrada, niedopasowanie, rozwiązywanie konfliktów, rozwód itp.
Emocjonalnych: nadmierny stres i nie radzenie sobie z nim, fobia społeczna, zaburzenia nastroju, sytuacje kryzysowe itp.
Seksualnych: tożsamość i orientacja seksualna, niska jakość życia seksualnego, trudności w funkcjonowaniu seksualnym itp.
Uzależnień: problemy z narkotykami i z alkoholem, uzależnienie od partnera, uzależnienia medialne od Internetu.