Aktualności

  • Nowa oferta szkoleniowa na rok 2019:

    „ Poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne w problemach partnerskich i małżeńskich”

    Szczegółowa informacja w zakładce " Oferta szkoleniowa". Zapraszam 

  • Na zlecenie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Centrum Gaudium Vitae realizuje szkolenie dla nauczycieli w zakresie Zdrowia Psychicznego. Szkolenie w terminach 01 i 08 grudnia 2012. Tematyka wykładów i warsztatów

 

- Oblicza Internetu w życiu i młodzieży szkolnej – pozytywne i negatywne aspekty. Warsztat: Przemoc  i cyberprzemoc wśród młodzieży: Istota i skala zjawiska, przyczyny i konsekwencje, sposoby zapobiegania.

- Psychoedukacja i psychoprofilaktyka w obliczu problemów młodzieży szkolnej. Warsztat: Pomoc Online – szansa i perspektywa w procesie psychoedukacji i psychoprofilaktyki w szkole.

 

 

  • Na zlecenie Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w dniu 21 listopada 2012, Profesor Bassam Aouil wygłosił wykład połączony z warsztatami i dyskusją Pt. „Rehabilitacja psychoseksualna i społeczna osób z niepełnosprawnością” w ramach konferencji szkoleniowej pt. „Sprawni inaczej – szanse i zagrożenia” zorganizowana przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski oraz Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 


Chcesz się dokształcać taniej? Szukasz profesjonalnego i specjalistycznego szkolenia dla zawodowców
Zapisz się online na kursy, korzystaj z profesjonalnej i bogatej oferty szkoleniowej dla specjalistów w Naszym Centrum Gaudium Vitae.
ZAPRASZAMY !!!